Konut Alımlarında Tapu Prosedürü Nasıl İşliyor?

Atalay Grup İnşaat Müh.San.Tic. A.Ş. satışlarının bir kısmını proje aşamasında topraktan gerçekleştirdiğinden dolayı konut alımlarında ,alıcı ile firmamız arasında satış vaadi sözleşmesi yapılır. Tapu teslimatını ise projenin bir kısmı tamamlandığında kat irtifakı kurulumu ile gerçekleşmektedir. Eğer alıcı kredi kullanacaksa, kat irtifakı tapusu satış için hazır olsa bile binanın bankanın kredi verebileceği uygun seviyeye gelmesi beklenir. Tapu devri kredi onayı ile paralel yürüyen bir işlem olduğundan , her iki işlemde aynı anda sonuçlanır. Peşin alımlarda ise tapu devri kolayca gerçekleşir.

 Kat İrtifaklı Tapu Nedir? Kat İrtifakı Tapusu Çıktığında Banka Kredisi Çekebilir miyim?

Kat irtifakı kat mülkiyetine geçişten bir önceki adımdır. Ruhsat alındıktan sonra yapılacak ya da yapılmakta olan binaların üzerinde kat irtifakı kurulur. Kat irtifakı olan bina, tapuya kayıtlı demektir. Ruhsat alımı sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayan bu tapu türlerinde her hak sahibinin kendi yeri bellidir. Burada hak sahipleri kullanma izni alındıktan sonra tapu müdürlüğüne başvurarak kat mülkiyetli tapu sahibi olabilirler.

 TAPU İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Sözleşmenin imzalanmasından sonra tapu dairesine gidilir. Tüketici bizzat tapu dairesine gitmek yerine emlakçıya veya başka birine vekalet verebilir, işlerini onun yerine başkası halledebilir. Tapu dairesine şu belgelerle gidilir:

  • Satışı gerçekleşecek taşınmaza ait tapu senedi
  • Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları (pasaport veya avukat kimliği ile işlem yapılabilmekte ancak ehliyet ile işlem yapılmamaktadır.)
  • Satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları
  • Tapu sahibi işleme bizzat gelmiyor ise, temsile ilişkin belge(Vekâletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) Vekil veya temsilci olan kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı
  • Yine alıcılardan da bizzat gelmeyen var ise, onları temsil eden kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsile ilişkin belge
  • Satışı yapılacak olan taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini (rayiç bedel) gösteren belge
  • Kat mülkiyeti kurulmuş gayrimenkullerde DASK poliçesi

Belgeler toparlanıp harç ödendikten sonra, banka avukatının eşliğinde ilgili tapu idaresinde teminat (ipotek) tapu kaydına işlenir. Yeni tapunun alınmasından sonra, banka konutu satan kişinin adına bir hesap açar, krediyi öder. Ödemenin peşinat kısmını yapmanın en güvenilir yolu ise bloke çektir.

 Kredili satışlarda izlenecek yol nedir?

Konut kredisi kesin onay alan tüketici, banka ile tapu dairesinden randevu alır. Çoğu banka, bir görevlisini veya avukatını tüketiciyle beraber tapu dairesine yollar. Ancak, öncesinde bankanın avukatları ilgili tapu dairesinden evin üzerinde başka bir ipotek/rehin kaydının olup olmadığını kontrol ederler. Eğer ipotek yoksa banka tüketiciyi sözleşmeyi imzalamak üzere banka şubesine çağırır. Sözleşmeler imzalanır.

İpotek konusunda önemli bir detay, bazı bankaların tüketiciden ipotek ücreti almasıdır. Aslında konut kredisi kapsamında satın alınan konutlar ipotek harcından muaftır. Ancak bankalar ipotek ücretini devlete verilen bir harç için değil, kendi elemanlarının tapu dairesinde yaptıkları ipotek sorgulamaları ve hazırlanan/takip edilen bürokratik dosyalardan kaynaklanan maliyetler için alırlar.

 Kat Mülkiyetli Tapu Nedir? Kat Mülkiyeti Tapusu Çıktığında Banka Kredisi Çekebilir miyim?

Kat mülkiyeti, tapu kütüğünde yazılı olan durumları yansıtan bir tapu çeşididir. Kat mülkiyetli tapuların üst kısmında kat mülkiyetli tapu olduğu yazar. Bu tür tapularda bağımsız bölümün numarası, katı, niteliği ve binanın yüzölçümü yazar. Kat mülkiyeti tapusunda yer alan bağımsız bölüm ibaresi sizin orası üzerindeki bağımsız mülkiyet hakkınızı gösterir. Kat mülkiyetine geçmiş tapuların ait olduğu binaların yapı kullanım izinleri alınmış demektir.

 Daireye Ödenecek Satış Bedeli Dışında Herhangi Bir Masraf Doğacak mıdır?

Konut sahibi olan müşterilerimiz, ödemiş oldukları daire bedeli haricinde , tapu masrafları ve dairenin su, doğalgaz, elektrik abonmanlık bedellerini ödeyecektir. Taşınma aşamasına geldiklerinde kombileri, firmamız tarafından takılarak, daire müşteriye teslim edilir.