İLke ve Değerlerimiz.
  •  Güvenilir
  •  Kaliteli
  •  Yenilikçi
  •  Çevreci
  •  Tüm canlılara saygılı
  •  Bilim ve teknolojiyi benimseyen
  •  Örgüt kültürüne sahip ve paylaşımcı
  •  Sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan , bir şirket olmaktır.